5 LỜI HỨA

Bạn thân ơi!

Chúng ta có thể đang là một người mẹ/ người cha, người thầy/ cô, người con/ người trò. Nhưng chúng ta có cùng một điểm chung: chúng ta là Cộng Sự của nhau.

Chúng ta có cùng phương châm giáo dục: Rèn luyện đạo đức, nghị lực song song giáo dục tri thức.

Chúng ta có sứ mệnh: đóng góp xây dựng một cộng đồng tri thức và sống tử tế.

Vậy chúng ta hãy cùng hứa với nhau 5 LỜI HỨA nhé !!!

LỜI HỨA THỨ 1: KHÔNG GÂY TỔN THƯƠNG

Cha mẹ cam kết THẤU HIỂU, KHÔNG GÂY ÁP LỰC lên con cái; thầy cô.

Thầy cô cam kết GIẢNG DẠY TRONG YÊU THƯƠNG, NHIỆT HUYẾT với học trò; CẢM THÔNG cho mong muốn của phụ huynh.

Học sinh cam kết TÔN TRỌNG, LỄ PHÉP với cha mẹ, thầy cô; HỖ TRỢ, KHÔNG CHƠI TRỘI với bạn bè.

LỜI HỨA THỨ 2: KHÔNG TRỘM CẮP

LÃNG PHÍ TÀI SẢN CỦA NGƯỜI KHÁC (điện, nước, thời gian) là trộm cắp.

ĐẾN LỚP MUỘN là đánh cắp thời gian.

Đừng để ai ĐÁNH CẮP ƯỚC MƠ của bạn.

LỜI HỨA THỨ 3: KHÔNG GÂY GỔ

Cha mẹ cam kết DÙNG LỜI NÓI TÔN TRỌNG với thầy cô, con cái.

Thầy cô cam kết DÙNG NGÔN TỪ CHUẨN MỰC NHÀ GIÁO trong giao tiếp.

Học sinh cam kết KHÔNG NÓI XẤU, ĐÁNH NHAU với bạn bè; VÔ LỄ với cha mẹ, thầy cô.

LỜI HỨA THỨ 4: KHÔNG NÓI DỐI

Cha mẹ, thầy cô, học sinh cùng hứa LUÔN TRUNG THỰC, TRUNG THỰC ĐẾN TẬN CÙNG trong cuộc sống.

LỜI HỨA THỨ 5: KHÔNG DÙNG CHẤT GÂY NGHIỆN

Cùng hứa với nhau, tránh xa

THUỐC LÁ, RƯỢU BIA, MA TÚY Và GAME

5/5 (3 Reviews)