LỜI TUYÊN THỆ

Cho Những Mối Quan Hệ Của Tôi Với Những Người Khác

Quan hệ giữa tôi với bạn là điều mà tôi vô cùng trân quý và mong muốn gìn giữ. Tuy nhiên, mỗi chúng ta đều là một cá thể với những giá trị và nhu cầu riêng biệt, và quyền được đáp ứng các nhu cầu đó.

Do đó, để người này biết và hiểu rõ hơn những gì mà người kia xem là giá trị và là nhu cầu của mình, chúng ta hãy luôn cởi mở và chân thành trong việc giao tiếp với nhau.

Khi bạn gặp khó khăn với việc đáp ứng nhu cầu của chính mình, tôi sẽ lắng nghe với tất cả sự chấp nhận và thấu hiểu chân thành để hỗ trợ bạn tìm ra cách giải quyết của chính bạn thay vì phụ thuộc vào cách giải quyết của tôi. Và tôi mong bạn cũng sẽ lắng nghe tôi khi tôi cần tìm giải pháp cho các vấn đề của mình.

Khi những hành vi của bạn gây trở ngại cho những việc mà tôi phải làm đế đáp ứng nhu cầu của chính tôi, tôi sẽ chia sẻ với bạn một cách cởi mở và chân thành về việc hành vi của bạn đã ảnh hưởng đến tôi như thế nào. Tôi sẽ tin tưởng rằng bạn đủ tôn trọng nhu cầu và cảm xúc của tôi để cố gắng thay đổi hành vi mà tôi không thể chấp nhận được. Tương tự như vậy, khi tôi có hành vi nào đó khiến bạn không thể chấp nhận được, tôi hy vọng bạn sẽ chia sẻ với tôi một cách cởi mở và chân thành để tôi cố gắng thay đổi hành vi của mình.

Và khi xảy ra mâu thuẫn trong mối quan hệ của chúng ta, hãy cùng thống nhất với nhau rằng không ai trong chúng ta sẽ giải quyết chúng bằng cách sử dụng đến quyền lực để chiến thắng và khiến người còn lại phải thua. Tôi tôn trọng nhu cầu của bạn, nhưng tôi cũng cần tôn trọng nhu cầu của chính mình. Vì vậv, chúng ta hãy luôn cố gắng tìm ra cách giải quyết mà cả hai ta đều chấp nhận. Nhu cầu của bạn sẽ được đáp ứng và tôi cũng vậy, sẽ không có ai là người thua cuộc mà cả hai cùng thắng.

Bằng cách này, bạn có thể tiếp tục phát triển con người mình trong quá trình đạt được: nhu cầu của bản thân, và tôi cũng vậy. Nhờ vậỵ, chúng ta có thể có một mối quan hệ lành mạnh, trong đó cả hai chúng ta đều nỗ lực trở thành con người mà chúng ta có thể. Và chúng ta có thể tiếp tục gắn kết với nhau bằng sự tôn trọng lẫn nhau, yêu thương và hòa thuận.

Tiến sĩ Thomas Gordon

www.gordontraining.com

 

0/5 (0 Reviews)